Writer at fiveminutes.today

Sept. 25, 2017, 4:06 p.m.

Free Download 45 mẫu CV trình bày đẹp thu hút nhà tuyển dụng

Hiện mình biết rất nhiều bạn khó khăn trong việc viết CV hoặc các mẫu CV trên mạng rất khó chỉnh sửa và phù hợp, cũng như việc viết CV bằng tiếng anh không có mẫu sẵn.

Vì vậy mình chia sẻ bộ sưu tập CV này với 45 mẫu CV được trình bày rất đẹp và thu hút nhà tuyển dụng.[ file doc.x ] rất dễ chỉnh sửa và các bạn có thể lưu lại dưới dạng file pdf để gửi mail một cách dễ dàng.

45 mẫu CV đẹp dễ chỉnh sửa file doc

File : http://www.mediafire.com/file/6pp3vepawflr0ax/CV_Temples.zip

Bổ Sung : https://drive.google.com/file/d/0B5sKBQo-HBBnLTlUVXlXTG9IdEU/view

Các mẫu bằng tiếng anh : https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aEM5-2D6DwXX0aU7osbRSy1os3hDdNtv


Show your support

Clapping shows how much you appreciated Fiveminutes's story.

0
Writer at fiveminutes.today

Sept. 25, 2017, 4:06 p.m.

0 Comments

Subscrible for newletter