FMA-Research & Developer

Sept. 29, 2017, 7:48 a.m.

Links tải bản Ghost win 10, win 8.1, win 7

Links tải các bản Ghost win 10, win 8.1, win 7, win xp đầy đủ.

Bản Ghost Windows 10

Link Download

GHOST SETUP WIN 10 PRO VERSION 1511 BUILD 10586.112 + OFFICE 2016 RETAIL+ BASIC SOFT support legacy-mbr

THÔNG TIN BẢN GHOST

- Được tạo từ bộ cài ISO nguyên gốc không chỉnh sửa thêm bớt bất cứ thành phần nào của win như cài mới ISO
- Full update các gói kb3140742, kb3135173, kb3135782, kb3116278
- Đã cài đặt Net framework 3.5 để đảm bảo các phần mềm cũ có thể chạy được
- Win và office chưa được kích hoạt
- Bộ office 2016 pjiên bản pro plus retail bao gồm các ứng dụng văn phòng: Word, Excel, Powerpoint và Outlook
- Các soft đã cài
+ CCleaner Professional v5.14.5493 có thể cập nhật trực tiếp lên build mới khi có thông báo cập nhật
+ Interner Download Manager 6.25 build 12 đã kích hoạt bằng key và block bằng windows firewall đảm bảo 100% sạch sẽ no virut và ko báo fake
+ StartisBack++ giúp làm taskbar trong suốt
+ Teamviewer 11
+ Unikey 4.0 RC2 setup
+ Winrar 5.31 Final đã kích hoạt vĩnh viễn
- Thêm Takeownership vào menu chuột phải giúp quản lý file đòi quyền admin
- Thêm 91 font vni vào hệ thống
- Sau khi bung ghost win sẽ tiến hành cài đặt nhận dạng thiết bị đảm bảo 100% boot không lỗi
- Bạn phải tự cấu hình tài khoản, múi giờ... trước khi boot vào win lần đầu. giống như cài iso.

Check md5
- Bản 32-Bit:
File name: WIN10X86.GHO
Size: 4.33 gb
MD5: 755FD9D03DD5AD66E63850A197DB5DB8
SHA1: EED4A3E5D0D7F2318630A1B337B08842CFF893C6
CRC32: 31AE1BD7
- Bản 64-Bit:
File name: WIN10X64.GHO
Size: 5.72 gb
MD5: 2B9FF46747139EB5789F49AF61A71F24
SHA1: AD443B28A54CD39F5E080F8767909D5F62B4B412
CRC32: 148A54A7

Bản Ghost Windows 8.1

File Download
Ghost Windows 8.1 Pro Retail wi th update 3 set up no soft no driver, update hotfix 23/1/2016

 

THÔNG TIN BẢN GHOST

- Được làm từ iso windows 8.1 update 3 nguyên gốc từ trang msdn
- Win không chỉnh sửa bất cứ thứ gì
- Đã tích hợp các gói cập nhật vá lỗi đến 22 tháng 1 năm 2016

CÓ GÌ MỚI

- Bản ghost này là bản ghost setup chưa boot vào win lần nào nên hông bị lỗi boot với tất cả các dòng máy
- Bản ghost nosoft no driver mới hoàn toàn
- Thời gian bung ghost nhanh dưới 10 phút

CHECK MD5
- 32 Bit
File name: Win8.1_9600_English_x32.GHO
Size: 2.87 gb
Modified: Saturday, January 23, 2016, 11:31:38 PM
MD5: 83D99D8FAD01BCE7505023C410E3ABE0
SHA1: 873BE3C3719C081FCFB0D2C7BB4E19CE5E4265C2
CRC32: D0B1B948
- 64 Bit
File name: Win8.1_9600_English_x64.GHO
Size: 3.94 gb
Modified: Sunday, January 24, 2016, 4:14:52 PM
MD5: 13F075B86C4DD189411CAD9953F9A221
SHA1: DD4B90529A1565355409B47717F913BC0A6FFBA0
CRC32: AC3F6E8D

Bản Ghost Windows 7

File Download : File Download

Ghost Windows 7 Ultimate server pack 1 setup automaticlly no soft no driver, update hotfix , security, ie 11 22/1/2016 made by Nguyễn Tuấn

THÔNG TIN BẢN GHOST

- Được làm từ Windows 7 Ultimate nguyên gốc tải từ trang msdn
- Win không chỉnh sửa bất cứ thứ gì
- Đã tích hợp các gói cập nhật vá lỗi và gói bảo mật đến ngày 22 tháng 1 năm 2016
- Tích hợp trình duyệt Internet Explorer 11 mới nhất

CÓ GÌ MỚI

- Bản ghost này là bản ghost setup chưa boot vào win lần nào do vậy sẽ không lỗi 100% sau khi ghost
- Bản ghost nosoft no driver mới hoàn toàn
- Thời gian bung ghost nhanh dưới 10 phút
- Sau khi ghost xong win sẽ setup hoàn toàn tự động
- Win sẽ log in tự động vào desktop với tài khoản administrator

Win7_7601_English_x32.GHO
Size: 2.87 gb
Modified: Saturday, January 23, 2016, 9:04:29 AM
MD5: BA39524C913F9AF7C754315A1A0DC71D
SHA1: D80E56BACA4D7DEF4D7915EBD8CBCF9CD70E3459
CRC32: DE73D40C
Win7_7601_English_x64.GHO
Size: 4.01 gb
Modified: Saturday, January 23, 2016, 1:34:38 PM
MD5: B81468DFD90AF3C9757F279885F975F4
SHA1: 72AAC05FF484DD188EE171E4ABC4BADC5B41C9F4
CRC32: 686510D2

Bản Ghost Windows XP

Link Download

FMA-Research & Developer

Sept. 29, 2017, 7:48 a.m.

Be the first one to comment!

Please login to comment. If you don't have account, please sign up, just three second !!.