Writer at fiveminutes.today

Sept. 30, 2017, 1:49 p.m.

Tìm hiểu IC CD 4046 ( PLL ) trong Phase Locked Loop

Thật ra mình cũng đang tìm hiểu con IC CD 4046 này để làm đề tài về truyền tín hiệu analog/ digital qua đường dây điện nên mình chỉ muốn tập hợp thông tin lại cho dễ thôi. Bạn nào mà xui quá vào đọc được cái blog này của mình thì mình cùng thảo luận nhé.

Con IC này nó gồm 1 bộ VCO (tạo dao động điều khiển bằng điện áp) và 2 bộ so sánh pha.

Bộ so sánh pha 1. PC1 có một cổng EX-OR đơn giản, có khả năng chống nhiễu tốt và được kích bởi các sóng vuông ở hai đầu vào ( chân 3 và chân 14). PC2 có dạng một mạch hai trạng thái bền kích khởi cạnh bằng tín hiệu logic với ngõ ra ba trạng thái. Mạch PC2 được kích khởi bởi các dạng sóng không đối xứng trên các chân 3 và 14. Mạch PC2 có tần số rất rộng nhưng khả năng chống nhiễu không tốt.

Mạch VCO bên trong được điều khiển bằng điện áp có tần số lên tới 1,3 Mhz. Tần số đao động của mạch VCO được xác định bởi điện áp ngõ vào chân 9. giá trị tụ điện dao động Co chân 6 và 7 và điện trở tần số cực đại R1 chân 11, điện trở tấn số cực tiểu R2 chân 12.

Vi mạch 4046 có thể được sử dụng để điều chế FSK, FM , giải điều chế FSK, FM, BPSK. Vì thế vi mạch này được sinh viên lựa chọn trong việc điều chế và giải điều chế tín hiệu số và tín hiệu tương tự của mạch điện PLC.

Bộ VCO: tạo dao động điều khiển bằng điện áp, R1, C1, R2, quyết định dải tần số. và 2 bộ so sánh pha (có thể hiểu là so sánh mức logic) giản đồ xung như sau: Đầu ra mức H khi 2 đầu vào khác nhau.

 

pll 4046 2

Ứng dụng rất nhiều, Hãng SX liệt kê như sau:

pll 4046 3

 

Ứng dụng truyền tín hiệu analog đi xa mà không nhiễu, nguyên lý như sau: (Truyền tần số)

Tham khảo một số tài liệu về PLL kèm theo, Bạn phát triển thêm các ứng dụng khác nữa nhé !

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Fiveminutes's story.

0
Writer at fiveminutes.today

Sept. 30, 2017, 1:49 p.m.

0 Comments

Subscrible for newletter